Forsyningsselskaber er afhængige af detaljeret information om både energiflowet og den egentlige tilstand i distributionsnetværket samt om hvordan bygningerne i netværket præsterer. Denne viden gør dig i stand til at optimere driften og forbedre energieffektiviteten hele vejen ud til slutbrugeren.

Forretningspotentialet er tydeligt: Jo mere data du har, jo mere værdi kan du skabe. Målerdata er varmeforsyningens vigtigste videnskilde, og hyppige data giver en lang række muligheder i det daglige arbejde. Det gælder blandt andet forbedret kundeservice, korrekt afregning, identificering af defekte varmeinstallationer og forbedret slutbrugerinvolvering.

Læs mere om  værdien af intelligent målerdata her.